Pamatykite veiklos nuomos pagal IFRS 16 (TFAS 16) standartą apskaitos sistemos galimybes

Užpildykite užklausos formą ir suderintu laiku žiūrėkite sistemos demonstraciją bei užduokite mūsų specialistams Jums rūpimus klausimus.    Contact us | Background | Softera