Apskaitos programa

 • Naudoja 120 000  ĮMONIŲ
 • Kasdien dirba 8 mln. VARTOTOJŲ
 • 3500 PARTNERIŲ TINKLAS visame pasaulyje
Skaityti daugiau

Apskaitos programos galimybės

KELIŲ ĮMONIŲ APSKAITA VIENOJE VIETOJE. Visa informacija iš skirtingų duomenų bazių vienoje vietoje leidžia matyti visų įmonių bendrą finansinę būklę.

KAŠTŲ APSKAITA. Visų turimų kaštų iš didžiosios knygos apie padalinius, projektus ir produktus susiejimas. Pasikartojančių sąnaudų paskirstymo taisyklių sukūrimas, vidinių mokesčių įvedimas tiesiai į sąnaudų apskaitą išlaidų žurnale.

PINIGŲ SRAUTO PROGNOZAVIMAS. Numatomo pinigų judėjimo stebėjimas palengvina disponuojamų pinigų likučio kontrolę.

ILGALAIKIO TURTO APSKAITA. Paprastas ilgalaikio turto valdymas, net jei jis išsidėstęs skirtingose šalyse ir reikalingas skirtingas amortizacijos skaičiavimas. Ilgalaikis turtas gali būti priskiriamas keliems padaliniams, taip priskiriant amortizacinius kaštus abiem iš jų.

ELEKTRONINĖS SĄSKAITOS. Visus įmonės gaunamus ir siunčiamus dokumentus galėsite matyti vienoje vietoje.

Sužinoti kainą
Microsoft dynamics business central mobile | Softera

Turite klausimų? Reikalinga konsultacija? Kiekvienos įmonės procesai ir poreikiai skirtingi, todėl pasikalbėkime apie individualius Jūsų iššūkius.

Finansų valdymo ir apskaitos programos funkcionalumai

„Microsoft Dynamics 365 Business Central (anksčiau vadinta NAV, Navision) verslo valdymo sistema paruošta ir pritaikyta Lietuvai, grįsta šalyje galiojančiais įstatymais bei norminiais aktais, reglamentuojančiais buhalterinės, finansinės apskaitos sudarymą ir papildyta gerosiomis verslo procesų optimizavimo praktikomis.

Didžioji knyga

 • Verslo apskaitos standartų (VAS) rekomenduojamas sąskaitų planas ir pagal jį atlikti nustatymai.
 • Buhalterinės pažymos – ataskaitos apie atliktus įrašus, spausdinamos iš DK registro.
 • Registravimo aprašuose pateikiama įrašo/operacijos informacija.
 • Aprašytos standartinės Pelno (Nuostolių), Balanso ataskaitos. Galimybė aprašyti Pinigų srautų ataskaitą (tiesioginiu būdu).
 • Valiutų kursai kasdien gali būti importuojami iš Lietuvos banko, nuo sausio 1 d. iš ECB.
 • Alternatyvios pirkėjų/tiekėjų registravimo grupės. Galimybė registruoti pirkėjų/tiekėjų įrašus į skirtingas DK sąskaitas.

Gautinų sumų valdymas

 • Patobulintos priminimo ir delspinigių pažymų ataskaitų formos.
 • Modifikuotos standartinės (išorinis dokumento Nr.), papildyta naujomis ataskaitomis.
 • Pardavimo sąskaitos faktūros, Kreditinės sąskaitos faktūros, Išankstinės sąskaitos faktūros.
 • Pardavimų pasiūlymai.
 • Patobulinta Suderinimo akto forma ir funkcionalumas.
 • Grynųjų pinigų valdymas.
 • Pajamų ir išlaidų orderių dokumentai.
 • Kasos knyga.

Atskaitingi asmenys

 • Galimybė fiksuoti atskaitingų asmenų operacijas apskaitoje ir gauti avanso apyskaitas.

Intrastato nustatymai ir ataskaitos

 • Galimybė suformuoti Intrastat ataskaitas UPS-01, UPS-02 ir eksportuoti į muitinės deklaravimo sistemą.

Banko sąskaitų valdymas

 • Pavedimų eksportas (importas) iš/į bankinę sistemą.
 • Automatinis mokėjimų siūlymas tiekėjams, atsižvelgiant į nurodytą mokėjimo terminą.

Mokėtinų sumų valdymas

 • Užskaitų formavimo funkcionalumas ir ataskaita.
 • Patobulintos standartinės ataskaitos, papildyta keletu naujų ataskaitų.

PVM apskaitos nustatymai

 • Aprašyta PVM ataskaita su galimybe ją eksportuoti į formą FR0600.
 • Galimybė suformuoti ir eksportuoti Prekių ir paslaugų pateiktų į ES deklaraciją (FR0654).
 • Gaunamų ir išrašomų faktūrų registrai su galimybe juos eksportuoti į formas (FR0671, FR0672).
 • Papildomi nustatymai medienos ir metalo PVM apskaitai.

Atsargų valdymas

 • Patobulintos Atsargų ataskaitos ir dokumentai, papildyta naujomis ataskaitomis.
 • Pakavimo medžiagos.
 • Pakuotės apskaita.

Ilgalaikis turtas ir jo dokumentai

 • Ilgalaikio turto inventorizacijos dokumentai.
 • Pagrindiniai Įvedimo į eksploataciją, Likvidavimo, Perdavimo aktai.

Mūsų klientai

Šios įmonės ieškojo „Microsoft“ partnerio, turinčio žinių ir praktikos diegiant sprendimus gamybos, prekybos ir paslaugų įmonėse bei pasirinko mus. Norėtume bendradarbiauti ir su jumis.