Dinaminės gaminių specifikacijos visoje grandinėje – nuo pardavimo iki gamybos - Softera