ES parama verslo skaitmenizavimui „E-verslo modelis COVID-19“

ES parama verslo skaitmenizavimui „E-verslo modelis COVID-19“

ES parama verslo skaitmenizavimui | Softera

2021 m. balandžio mėn. planuojama skelbti kvietimą teikti paraiškas ES paramai gauti pagal priemonę „E-verslo modelis COVID-19“. Tai išskirtinė galimybė mažoms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms įsidiegti IT sprendimus veiklos procesų skaitmenizavimui bei gauti iki 95 % siekiantį finansavimą.

Jei esate maža/vidutinė įmonė ir norite diegtis verslo valdymo sistemą, modernizuoti tiekimo grandinės (gamybos, sandėlio, atsargų) procesų valdymą, tinkamai perkelti prekybą į elektroninę erdvę ar turite kitų veiklos skaitmenizavimo poreikių, raginame pasidomėti šios ES paramos sąlygomis.

Mūsų konsultantai pasiruošę suteikti informaciją apie Microsoft Dynamics 365 verslo valdymo sprendimus, kuriuos galiti įsidiegti pasinaudoję šia parama. Parašykite apie savo verslo poreikius klausk@softera.lt!

„E-verslo modelis COVID-19“ priemonės sąlygos

Priemonės tikslas: paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones skaitmenizuoti verslą ir jį efektyviau plėtoti internete; išlaikyti / kurti darbo vietas; optimizuoti darbo kaštus.

Pareiškėjai: labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ):

  1. kuri veikia ne trumpiau nei metus,
  2. kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 metus arba nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės nei 50.000 EUR (l. mažoms ir mažoms įmonėms), 250 000 EUR (vidutinėms įmonėms)
  3. kurios pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50% sudaro pačios mažos ar vidutinės įmonės pagamintos produkcijos pardavimai

Paramos dydis vienai įmonei: 35 000 – 50 000 EUR

Finansavimo intensyvumas: iki 95%

Finansavimo suma: 40 000 000 EUR

Projekto trukmė: 6 mėn. nuo sprendimo finansuoti priėmimo, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. liepos 1 d.

Preliminarus kvietimo laikas: 2020 m. balandis.

 

Finansuotina veikla

  • Elektroninių verslo valdymo sistemų diegimas, apimantis verslo procesus: nuo klientų užklausų ir užsakymų, gamybos planavimo, veiklos operacijų fiksavimo ir stebėjimo, veiklos procesų optimizavimo, tiekimo grandinės valdymo ir atsargų optimizavimo, iki pagamintos produkcijos atkrovimo ir išvežimo užsakovui (tik gamybinėms įmonėms);
  • Verslo valdymo sistemos, automatizuojančios įmonėje vykdomus procesus: verslo administravimą, paslaugų teikimą, kokybės kontrolę, kokybės vadybos ir kitų standartų palaikymo veiklas, klientų aptarnavimą ir laiko apskaitą;
  • Įrangos (mobilioms /nutolusioms darbo vietoms) įsigijimo išlaidos;
  • E-parduotuvių sprendimai: programinė įranga, optimizuojanti įmonės valdymo procesus, integruota su esama / naujai kuriama elektronine parduotuve, galimybe formuoti užsakymus (teikiant juos tiesioginei gamybai) bei apdoroti jų vykdymą;
  • Programinė įranga / licencijos: esamos įrangos atnaujinimas, kuri derėtų su naujai diegiamų verslo sprendimų įranga, arba naujos įrangos įsigijimas (pvz. optimizavus procesus ir atidarius e-parduotuvę, reikalinga nauja buhalterinė programa ir pan.);
  • Įmonės konsultacijų paketas pagal tematikas: įmonės praeities rizikų įsivertinimas, pasiruošimas ateities iššūkiams ir naujiems verslo modeliams;
  • Mokymų paslaugos, susijusios su įdiegtais IT sprendimais.