Lietuviški IT sprendimai užsienio rinkoms

Lietuviški IT sprendimai užsienio rinkoms

„Softera Baltic“ įgyvendina projektą „UAB SOFTERA BALTIC EKSPORTO PLĖTRA DALYVAUJANT TARPTAUTINĖSE PARODOSE“ pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ (projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0294).

„Softera Baltic“ kuria ir vysto IT sprendimus, nemaža dalimi skirtus vietinei rinkai, tad ženklus pareiškėjo apyvartos didėjimas vietinėje rinkoje sunkiai įmanomas dėl ribotos paklausos, be to, jaučiama konkurencija tarp rinkos dalyvių. Siekiant plačiau įsitvirtinti užsienio rinkose 2012 m. investuota į naują produkto sukūrimą ir aktyviai pradėta dalyvauti tarptautinėse parodose, tačiau vis dar didžiąją dalį apyvartos sudaro pardavimai vietinėje rinkoje. Siekiant plačiau pristatyti savo gaminamą produkciją užsienio rinkose, nuspręsta toliau aktyviai dalyvauti tarptautinėse parodose už Atlanto ir Vakarų bei Šiaurės Europoje ir taip didinti lietuviškos kilmės prekės ženklo produkto žinomumą bei pardavimus.

Didesnis parodų skaičius ir platesnis užmegztų kontaktų skaičius leistų labiau išplėsti jau esamas eksporto rinkas ir įeiti į naujas rinkas bei padidinti ne tik įmonės, tačiau ir jos gaminamos produkcijos pridėtinę vertę, taip pat didinant ir šalies BVP. Taigi būtų ženkliai padidintas įmonės eksportas į esamas ir naujas rinkas, augtų įmonės konkurencingumas ir tarptautiškumas. Projekto įgyvendinimas turėtų svarbią įtaką Lietuvos aukštųjų technologijų srityje (programinės įrangos)

Bendra projekto išlaidų suma 89 770 Eur, iš kurių pusė bus skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kita – įmonė prisidės savo lėšomis.