Skaitmeninė transformacija. Pokyčiai savaime neįvyks

Skaitmeninė transformacija. Pokyčiai savaime neįvyks

Bandymas prisitaikyti prie nuolat kintančių vartotojų norų ir naujausių technologijų suteikiamos galimybės verčia daugelį verslų pasitempti. Link skaitmeninės transformacijos keliaujančioms įmonėms svarbu ne tik technologiniai, bet ir vadybiniai pokyčiai. Vadovams tenka spręsti kaip dirbti adaptuojant pokyčius, suvaldant procesus ir įtikinant darbuotojus, jog naujovių nereikia bijoti. Žemiau 5 rekomendacijos, galinčios padėti vesti įmonę skaitmeninės transformacijos keliu.

1. Pradėti nuo vadovų

Pirmiausia, skaitmeninei įmonės transformacijai turi būti pasirengę aukščiausio lygio vadovai, kurie skatintų pokyčius įmonėje. Vadovai turi suprasti pokyčių prasmę, tikslą ir naudą, kad galėtų motyvuoti ir parengti įmonės darbuotojus. Anksčiau vadovai į technologijas žiūrėjo kaip į sudėtingą procesą, prabangą ar įvaizdžio dalį. Tačiau, dabar tokios verslo valdymo sistemos kaip NAV prieinamos visiems, nes debesijos sprendimai jau yra verslo kasdienybė, o už fiksuotą mėnesinį mokestį galima naudotis anksčiau laikyta didele ir brangia sistema.

2. Darbuotojai turi suprasti pokyčių prasmę

Vienas didžiausių iššūkių einant skaitmeninės transformacijos keliu yra darbuotojų pasipriešinimas pokyčiams, inertiškumas, noras visko „kaip buvo“. Suprasti skaitmeninės transformacijos prasmę ir įtikinti visus darbuotojus, nepriklausomai jų yra daug ar mažai, gali pasirodyti nelengva užduotis. Todėl labai svarbu, kad transformacija pirmiausia įvyktų darbuotojų mintyse.
Daugumai žmonių patogu būti komforto zonoje, kur viskas sava ir pažįstama. Deja, pastovumas versle neegzistuoja, nes reikia imtis sprendimų šiandien, kad jie kurtų naudą vėliau. Įmonės skaitmeninė transformacija yra tvirta tiek, kiek profesionalūs ją įgyvendinantys žmonės. Tokie žmonės yra esminiai įmonės ramsčiai ant kurių laikosi įmonėje įgyvendinama skaitmeninė transformacija.
Sąmoningi ir atsakingi darbuotojai, kurie žino tikslus, moka diskutuoti, savarankiškai priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybėmis, kad rezultatas būtų pasiektas – yra didžiausias kiekvienos įmonės turtas.

3. Išsikelti tikslus ir atsakyti į klausimus

Siekiant sėkmingo įmonės skaitmeninės transformacijos įgyvendinimo, reikia aiškiai įvardinti tikslus ir sudaryti detalų planą, kaip įmonė ruošiasi jų siekti. Įmonės vadovas turi paaiškinti darbuotojams, kodėl pokyčiai yra reikalingi ir koks jų tikslas. Ne mažiau svarbu, kad įmonės vadovas išklausytų darbuotojų, nes pokyčius priimti lengviau, jei įsiklausoma į vertingas pastabas ir padaromos išvados. Pokyčių metu įmonės vadovui vertėtų peržiūrėti įmonės veiklą: konkretizuoti tikslus ir kuo dažniau susidėlioti rodiklius, kad kasdien jaustų savo įmonės pulsą. Norint sukurti tokias sąlygas, kad kolektyvas aktyviai siūlytų iniciatyvas ir patys norėtų siekti jų įgyvendinimo, strateginiai tikslai turėtų būti neatsiejami nuo kasdienės veiklos.

4. Investuoti ir prižiūrėti IT

Technologiniai sprendimai įmonėms padeda suvaldyti bei optimizuoti verslo procesus, gali užtikrinti konkurencinį pranašumą. IT sprendimai suteikia galimybę plėsti verslą, pritraukti potencialius klientus. Deja, yra daugybė įmonių, kurios nusivylusios informacinėmis technologijomis, nes joms IT sprendimai buvo parduoti kaip vienkartiniai. IT sąsaja su verslo valdymu yra labai glaudi, todėl renkantis sistemą reiktų galvoti apie vientisus sprendimus, o ne apie atskiras dalis už mažiausią kainą. Ne mažiau svarbu ir santykis su pasirinktu IT partneriu. Įmonės dėmesį turi sutelkti savo verslui, o IT klausimus bei sistemų priežiūrą turėtų patikėti savo IT partneriui.

5. Išlaikyti įmonės kursą

Vadovo požiūris sunkiomis situacijomis diktuoja įmonės toną. Vadovas, privalo išlikti ramus, įvertinti situaciją, ir nepanikuoti esant kritinėms problemoms, nes neigiamas požiūris gali sukelti jų dar daugiau. Versle svarbiausia yra išlaikyti įmonės kursą bei pačią kelionę padaryti ne ką mažiau svarbia, nei galutinį tikslą ir nepamiršti atšvęsti sėkmės. 2018 metais kiekvienam palinkėtume išlaikyti savitą įmonės kultūrą bei pritaikyti naujoves neatsiliekant nuo skaitmeninės transformacijos diktuojamų aktualijų.


Norite aptarti naujausias technologijų galimybes? pardavimai@softera.lt