Duomenų teikimas SAF-T. Ar jau pasiruošėte?

Duomenų teikimas SAF-T. Ar jau pasiruošėte?

Primename, kad įmonės, kurių 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. eurų., nuo 2018 m. turi būti pasiruošusios teikti duomenis SAF-T sistemai. Tai reiškia, kad duomenis reikia pradėti teisingai kaupti jau nuo 2018 m. sausio 1-os dienos. Iki to laiko būtina pasidaryti reikiamus konfigūravimo darbus Microsoft Dynamics NAV sistemoje.

Ką jums svarbu pasidaryti?

1. Pasitikrinti ar naudojamas sąskaitų planas pakankamai detalus ir atitinka VMI klasifikatoriaus reikalavimus. Prireikus – susitvarkyti sąskaitų planą. Gali reikėti susikurti naujų sąskaitų ar keisti esamą sąskaitų planą. Laiku nesusitvarkius sąskaitų plano ir nepasiruošus SAF-T rinkmenos teikimui, vėliau tai gali pareikalauti papildomų išlaidų.
Reikia pagalbos tvarkant sąskaitų planą? Susisiekite: pardavimai@softera.lt, arba tel. +370 37 752772

2. Įsigyti SAF-T sprendimą. Softera turi paruošusi SAF-T sprendimą, kurį įdiegus į naudojamą Dynamics NAV sistemą galėsite teikti privalomus duomenis VMI.

Softera klientams, kurie jau yra įsigiję SAF-T sprendimą, diegimus pradėsime nuo 2018 m. sausio 1 d. Diegimai truks 3-6 mėnesius. Jei per diegimo laikotarpį VMI paprašys pateikti duomenis, tokiems klientams SAF-T diegsime skubos tvarka – be eilės.


Reikia i.SAF, i.VAZ, SAF-T modulių naudojamai Microsoft Dynamics NAV sistemai?


Softera turi paruošusi i.SAF, i.VAZ ir SAF-T modulius, kuriuos įdiegus į naudojamas Microsoft Dynamics NAV (Navision) sistemas galėsite teikti privalomus duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai. Diegiame ne tik savo, bet ir kitų partnerių klientams (LT, LV, EE).
i.SAF, i.VAZ ir SAF-T moduliai paruošti Microsoft Dynamics NAV (Navision) versijoms, pradedant nuo NAV 4.

Turintiems seną Dynamics NAV versiją, nemokėjusiems BREP, mažoms įmonėms ar svarstantiems apskaitos sistemą iškelti į “debesis” siūlome pasidomėti NAV nuomos variantu, kurio standartiniame funkcionalume i.SAF, i.VAZ, SAF-T moduliai bus NEMOKAMI. | Plačiau apie NAV nuomos sprendimą čia: www.NAVnuoma.lt

Turite klausimų? pardavimai@softera.lt

KAS YRA SAF-T?

SAF-T – standartinės apskaitos duomenų rinkmenos teikimas. „Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 16 str. 5 dalį Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais viešojo sektoriaus subjektai ir ūkio subjektai, sudarydami apskaitos registrus techninėmis priemonėmis, vadovaujasi Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos parengta standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija ir techniniais reikalavimais, pagal kuriuos vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams apskaitos dokumentų duomenys būtų teikiami standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje.” (Šaltinis: VMI)