Sistema lizingo ir turto finansavimo veiklos valdymui

Sistema lizingo ir turto finansavimo veiklos valdymui

Jūsų turima programinė įranga nepadeda jums efektyviai valdyti savo lizingo/ turto finansavimo veiklos? Turime jums sprendimą – Soft4Leasing.

KAM SKIRTA?

Soft4Leasing yra verslo programinė įranga, skirta skolinimo ir turto finansavimo, automobilių finansavimo, finansinės nuomos ir automobilių parko valdymo įmonėms. Sistema pritaikyta Lietuvos įstatymams ir apskaitos standartams ir apima visus lizingo verslo procesus: nuo lizingo pasiūlymo iki sutarties valdymo ir baigties. Soft4Leasing yra sukurta Microsoft Dynamics 365 Business Central (Microsoft Dynamics NAV) platformos pagrindu, todėl galėsite mėgautis visais pasaulinio lygio ERP sistemos privalumais.

KOKIA NAUDA?

Soft4Leasing sistema padės automatizuoti ir sklandžiai administruoti jūsų lizingo ir turto finansavimo veiklą. Automatinis sąskaitų išrašymas ir jų siuntimas, kredito sprendimo patvirtinimas ir elektroninio parašo funkcijos padės sumažinti administracinius laiko kaštus. Galėdami greitai ir lengvai paruošti lizingo pasiūlymus bei valdyti sutartis, greičiau aptarnausite klientus. Naudodami vieną sistemą visai lizingo veiklai administruoti išvengsite papildomų išlaidų ir duomenų pasikartojimo/praradimo rizikos.

PAGRINDINIAI SISTEMOS YPATUMAI

Soft4Leasing palaiko keletą turto finansavimo koncepcijų – išsiperkamąją nuomą, finansinę nuomą, veiklos nuomą, tai naudinga tiek finansų institucijoms, tiek automobilių finansavimo sektoriui. Sistema padeda veiksmingai tvarkyti nuomą pagal pardavimo tipą, pardavimą su atgaline nuoma, keitimą primokant ir įvairius likutinės vertės variantus.

 • Rizikos valdymas: valdykite kredito riziką; sumažinkite veiklos riziką; įvertinkite rinkos riziką.
 • Atitikties reikalavimai: IFRS ir US GAAP reikalavimus atitinkanti apskaita; atitikite Basel II reikalavimus; prisitaikykite prie įmonių konsolidavimo taisyklių; laikykitės konkrečios pramonės šakos taisyklių, pvz., kovos su pinigų plovimu.
 • Nuomos sutarčių valdymas: kainos nustatymas; sutarties parengimas, suaktyvinimas, vykdymas, išankstinis nutraukimas, galiojimo pabaiga.
 • Rinkodaros priemonės: komisiniai, subsidijos, bendras prekės ženklas.
 • Turto valdymas, draudimo taikymas, turto atsargų pakartotinė rinkodara.
 • Visapusiška operatyvinė nuoma, su draudimu ir technine priežiūra pagal nuomos sutartį.
 • Automobilių parko valdymas: užsakymai, pirkimas, finansai, draudimas, nusidėvėjimas, pardavimai, grąžinimas, atpirkimas.
 • Aptarnavimo grafikas ir automatiniai priminimai.
 • Dokumentų tvarkymas.
 • Ataskaitų teikimo ir statistikos priemonės: proceso, portfelio ir daug kitų ataskaitų.

KOKIUS RODIKLIUS GALITE PAGERINTI SISTEMOS PAGALBA?

PARDAVIMŲ IR KLIENTŲ APTARNAVIMO PERSONALUI

 • Našumas: greitai nustatykite kainą, paruoškite kainą kalbėdami su klientu telefonu, naudodami iš anksto sistemoje nustatytas sąlygas ir naudotojui patogią, savaime suprantamą sistemos sąsają.
 • Pagerinkite „sprendimo priėmimo trukmės“ pagrindinį veiklos rodiklį: naudodami veiksmingą kredito reitingo ir kreditavimo sprendimo darbo procesą.
 • Pagerinkite „dokumentavimo trukmės“ pagrindinį veiklos rodiklį: naudodami iš anksto paruoštus kontekstinius dokumentų šablonus ir dokumentų kontrolinius sąrašus.
 • Klientų aptarnavimas: atsako į visus jūsų klausimus – išsamus kliento profilis vienoje vietoje.

KLIENTO SĄSKAITOS TVARKYTOJUI

 • Lankstumas: reaguokite į savo klientų poreikius sukurdami pagrindiniams klientams pritaikytas sutartis.
 • Imkitės iniciatyvos: savo kliento portfelį analizuokite kasdien, o ne kas mėnesį; stebėkite artėjančius terminus.

PIRKIMŲ VADYBININKUI

 • Kontroliuokite kaštus: naudodami pirkimų užsakymus, glaudžiai susietus su nuoma.
 • Bendradarbiaukite: padidinkite nuomos portfelį pasitelkdami bendrą prekės ženklą ir palūkanų subsidijų funkcijas.

GAUTINŲ SĄSKAITŲ TVARKYTOJUI

 • Automatizuokite įprastines procedūras: naudojant lanksčią atsiskaitymo tvarką, iš anksto patvirtintus mokėjimus ir priminimų procedūras.

OPERACIJŲ VADOVUI

 • Kontroliuokite: kontroliuokite įmonės taisykles ir procesus per finansinių produktų ir standartinių sąlygų konfigūracijas, naudodami dokumentų šablonus ir galiojimo terminus.
 • Sumažinkite veiklos riziką: sandorių auditas; pagrindinių duomenų auditas (tiek aptinkamąjį, tiek prevencinį); duomenų prieigos leidimai; „Microsoft SQL Server“ duomenų saugumas; nuolat atnaujinama Microsoft Dynamics 365 Business Central (Microsoft Dynamics NAV) platforma.

KREDITO RIZIKOS VALDYTOJUI

 • Ribokite riziką: naudodami vidinę kredito reitingų sistemą, integruotą kredito sprendimų priėmimo procesą ir patikrinimo pagal sankcijų sąrašus procedūras.
 • Stebėkite riziką: naudodami automatizuotą vėluojančių mokėjimų kontrolę ir periodinę klientų finansinių ataskaitų analizę.

FINANSŲ VADOVUI

 • Patenkinkite atitikties reikalavimus: IFRS ir US GAAP reikalavimus atitinkanti apskaita; sukonfigūruokite ataskaitų teikimą taip, kad jis atitiktų tiek teisės aktų, tiek verslo reikalavimus; kasdien stebėkite kapitalo pakankamumo rodiklį, likvidumo rodiklį ir valiutinių sąskaitų likučius.
 • Užtikrinkite duomenų integruotumą ir nuoseklumą: glaudus didžiosios knygos susiejimas su nuomos sutartimis; vienkartinių išlaidų ir pajamų atidėjimai ir pripažinimas nuomos laikotarpiu; automatizuoti įrašai į didžąją knygą, kai įvykiai pagal nuomos sutartį yra nedelsiant įrašomi didžiojoje knygoje.
 • Valdykite finansavimą: naudodami paskolų modulį, pinigų srautų prognozę, nuomojamų automobilių įsigijimo finansavimą, turto ir įsipareigojimų valdymą (ALM) ir kiekvienos nuomos finansavimo išlaidų vertinimą.
 • Tolesni tikslai: biudžeto funkcijos ir analizė įvairiais aspektais.

VERSLO PLĖTOTOJUI

 • Gaukite daugiau informacijos: pasitelkdami Bendrąją portfelio ataskaitą, įvairiais aspektais išanalizuokite pelningumą.
 • Plėskite savo verslą: naudodami lanksčią ir pritaikomą pagrindinę verslo programinę įrangą, kuri jūsų klientams gali pasiūlyti naujų finansinių produktų ir paslaugų; automatizuodami procesus galite didinti savo nuomos portfelį ir valdyti daugiau nuomos sutarčių su tuo pačiu darbuotojų skaičiumi.

KUO GALIME JUMS PADĖTI?

Softera siūlo jau 16 metų gyvuojantį ir sėkmingai vystomą Soft4Leasing sprendimą, kurį šiuo metu sėkmingai naudoja tokios įmonės, kaip Yamaha Motor FinanceIveco Capital ir Toyota Tsusho.

SUSISIEKITE, PATARSIME, PASIDALINSIME PATIRTIMI IR ATSAKYSIME Į VISUS KLAUSIMUS AR TAI TINKA JŪSŲ VERSLUI.

pardavimai@softera.lt | www.softera.lt | +370 620 93555